ျမန္မာကိုကမၻာက နားလည္ေပးရန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔တိုက္တြန္း

  • By Myanmar Now
  • 13/10/2017

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကိုးကြယ္ရာဘာသာအသီးသီးကို သက္ဝင္ ယုံၾကည္ၾကသူတိုင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေနဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ေနၿပီး လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုနားလည္လက္ခံကာ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးသင့္သည္ဟု ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။ (ဓာတ္ပံု - ျပည့္ျပည့္/Myanmar Now) (သတင္းအျပည့္အစံုႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို http://www.myanmar-now.org/my/news/i/?id=c4b41c4f-42a3-4c25-8ff1-4a278de8016c တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္)

Share


Latest Photos

Blogs

Tweets