ေစတီပုထုိး အမ်ားအျပားရိွတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေနထြက္ခ်ိန္ရႈခင္း

  • By Myanmar Now
  • 24/03/2016

ေျမာက္ဦးမွာ ထိန္းသိမ္းရမယ့္ ရွင္သန္ဆဲအေမြအႏွစ္နဲ႔ ၿပိဳပ်က္ေနတဲ့ ခန္႔ညားထည္ဝါမႈ ဆုိတ့ဲ ေဆာင္းပါးမွာ ထည့္သြင္းခဲ့တဲ့ပံု ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္းပါးကုိ http://www.myanmar-now.org/my/news/i/?id=4830d59e-b954-4ac7-98ec-811164bac0b8 မွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Share


Latest Photos

Blogs

Tweets