သမၼတနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၿခံရံထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

  • By Myanmar Now
  • 30/03/2016

ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ရတဲံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ေဘးမွာေတာ့ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္တုိ႔ကုိ ေတြ႔ရပါတယ္ (ဓာတ္ပံု - Myanmar Now)

Share


Latest Photos

Blogs

Tweets