ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအမည္တပ္ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာ ၃ ခု (blog)

  • ေရးသားသူ - ဇာနည္ဝင္း/Myanmar Now
  • 28/08/2018

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာလိပ္စာျဖစ္ေသာ https://www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing အတိုင္း သြားလ်က္လွ်င္ အထက္ပါပံုအတိုင္း ယေန႔ ေတြ႔ရသည္။

Share

(ရန္ကုန္) – Facebook ၏ အေရးယူျခင္းခံရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္တြင္ အမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ၊ ေန႔စဥ္ ပို႔စ္အသစ္တင္ေနေသာ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာ ၃ ခု ရိွေနသည္။

ဘေလာ့၊ ဝက္ဆိုက္ ႏွင့္ တြစ္တာတို႔ ျဖစ္သည္။

#ဘေလာ့
seniorgeneralminaunghlaing.com

ဤစာမ်က္ႏွာကို blogger.com တြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  blogger.com သည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီ Google က ပိုင္ဆိုင္ေသာ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းျဖစ္ရာ ထိုကုမၸဏီက ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သမွ် ကာလပတ္လံုး ဤစာမ်က္ႏွာ ဆက္လက္ တည္ရိွႏိုင္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ Facebook က တပ္မေတာ္၊ တပ္ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေကာင့္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အမ်ားအျပားကို အြန္လုိင္းမွ ဖယ္ရွားလုိက္သည္။ ထိုဖယ္ရွားမႈကို ႀကဳိတင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည္ဟု   Facebook က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဝဖန္သူ အမ်ားအျပားကမူ Facebook သည္ ကိုုယ္ေရး အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  အေမရိကန္တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရ၊ ဖိအားေပးခံေနရေသာေၾကာင့္ ထိုဖိအားမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေကာင့္ တခ်ဳိ႕ကို အြန္လိုင္းလူျမင္ကြင္းမွ ဖယ္ရွားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

 တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္…. တစ္ရက္တည္းတြင္ Google ကလည္း အီရန္အစိုးရ၏ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာတခ်ဳိ႕ကို အြန္လုိင္းမွ ဖယ္ရွားေၾကာင္း ေၾကညာလုိ္က္သည္။

အစိုးရ၏ ကမကထျပဳမႈျဖင့္ အြန္လိုင္းတိုက္ခိုက္မႈ၊ သတင္းမွားျဖန္႔ေဝမႈျပဳလုပ္ေနေသာ စာမ်က္ႏွာတခ်ဳိ႕ကို အေရးယူျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရ၏  သတင္းအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေသာ IRIB ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနသည္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ဆက္သည္ဟူေသာ  Youtube ရုပ္သံ စာမ်က္ႏွာ ၃၉ ခု၊ ဘေလာ့ဂ္ ၆ ခု၊   Google+ အေကာင့္ ၁၃ ခုကို ပိတ္လုိက္သည္။

Youtube  ႏွင့္ Google+ တို႔သည္ Blogger.com နည္းတူ Google က ပိုင္ဆိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း Google က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စာမ်က္ႏွာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသံထြက္ျခင္း မရိွေသးပါ။


#Twitter

twitter.com/SGMinAungHlaing

တပ္ခ်ဳပ္အမည္ျဖင့္ ဖြင့္ထားသည့္ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာတြင္ ပရိသတ္ ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးရိွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ Twitter ေခတ္မစားသည့္ ေဒသတြင္ ဤပမာဏမွာ မ်ားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဝက္ဆိုက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအမည္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ယမန္ေန႔က အပိတ္ခံလိုက္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာတို႔ကို ညႊန္းဆိုရာတြင္ Twitter ကို သံုးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

Twitter သည္ Facebook, Google တို႔ နည္းတူ ရုရွား၊ အီရန္တို႔ရိွ အြန္လိုင္းရန္မူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေကာင့္ ရာႏွင့္ခ်ီကို ပိတ္ပင္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ျမန္မာအေကာင့္တစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Twitter တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မ်ား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ေပးသည့္ ဖိအား ရိွသည္ဟု  မၾကားမိေသးပါ။  

#ဝက္ဆိုက္

seniorgeneralminaunghlaing.com.mm

ဤဝက္ဆိုက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၂ လတာ ကာလအတြင္း တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက သတင္း၊ ဓာတ္ပံုတို႔ကို ေနာင္တြင္ ထပ္ျဖည့္ေကာင္း ျဖည့္ဖြယ္ရိွသည္။

ဘေလာ့နည္းတူ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ သံုးထားရာ ဝက္ဆိုက္၏ ညာဘက္ အေပၚေထာင့္တြင္ ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ထဲတြင္ ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို ႏွစ္သက္ပံု၊  ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔က ေပးအပ္ေသာ ဆုအမည္မ်ား ပါဝင္သည္။

အထက္ပါစာမ်က္ႏွာ သံုးခုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးတြင္ ရိွေနသေရြ႕ သူ၏လႈပ္ရွားမႈသတင္းမ်ား ဆက္လက္ တင္ဆက္ေနဖြယ္ ရိွသည္။

တပ္ခ်ဳပ္သည္ ၂ဝ၂ဝ အလြန္တြင္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုသမၼၼတရာထူးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနဖြယ္ရိွသည္ဟု ယူဆသူမ်ား ရိွသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း   ၎သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ  လက္ရိွရာထူးတြင္ ဆက္လက္ တာဝန္ယူေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ယူဆေနသည္။ ၎ကိုယ္တိုင္ကမူ အနာဂတ္အတြက္ ႀကဳိတင္ေျပာဆိုမႈ မျပဳေသးေပ။

 ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ - 
တပ္ခ်ဳပ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပ့ခ္် အမုန္းစကားမေျပာဟု တပ္အရာရွိတစ္ဦး ဆို

ေနာက္ဆံုးရဓာတ္ပံုမ်ား

ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္္မ်ား

တြစ္တာတြင္ မွ်ေဝျခင္း