လမ္းေဟာင္းမွခဲြထြက္သူမ်ား (ဓာတ္ပံုအက္ေဆး)

  • ေရးသားသူ - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း
  • 25/05/2018

ဘိုကေလးကားလမ္းေဘးတြင္ တည္ရွိသည့္ မ်ဳိးသန္႔မ်ဳိးစပါးထုတ္လုပ္ရာ လယ္ကြင္းထဲမွ ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦး (ဓာတ္ပံုမ်ား - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း/Myanmar Now)

Share

ဘိုကေလး — စပါး ေဈးေကာင္းရရန္ ေတာင္သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ စိုက္နည္းစနစ္ တိုးျမႇင့္ေရးလည္း ပါဝင္သည္။

မိ႐ိုးဖလာနည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကို ေျပာင္းလဲပစ္မွ အထြက္တိုးမည္ကို စိုက္ပ်ဳိးေရးသမား တခ်ဳိ႕က သေဘာေပါက္လာၾကသည္။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕မွ လယ္သမား အမ်ားျပားသည္လည္း မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔၊ စိုက္နည္းစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ႏွင့္ အသားက်လာၿပီျဖစ္သည္။ 


 ႀကဲပက္စနစ္စြန္႔လႊတ္ၿပီး ပင္တန္းျခားနည္းလမ္းအသံုးျပဳသည့္ လယ္ကြင္းတစ္ခုကို ဘိုကေလးတြင္ ေတြ႔ရပံု။ ဘိုကေလးတြင္ ပင္ျခားတန္းျခားစုိက္နည္းကို လက္ခံလာသူ အမ်ားအျပား ရိွလာသည္။


 ေျခဗလာျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ဝင္လာသူတခ်ဳိ႕


 ေတာင္သူအမ်ားအျပားသည္ ေနေရာင္ေအာက္ လယ္ကြင္းျပင္အတြင္း အပူဒဏ္ကို ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ရိွရန္ သနပ္ခါးလိမ္း၊ ခေမာက္ေဆာင္းထားၾကသည္


 ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ေျခြေလွ႔သည့္ ေနရာသို႔ သယ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေတာင္သူတစ္ဦး။ ယခုအခါ မ်ဳိးစပါးကို သီးသန္႔စုေဆာင္းလာၾကသည္။ ယခင္ကမူ မိမိလယ္ကြက္အတြင္းမွ မ်ဳိးအတြက္သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ေနရာတစ္ခုမွ ရိတ္သိမ္းယူၿပီး ျပန္လည္ အသံုးျပဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္။


 မ်ဳိးသန္႔မ်ဳိးစပါးထုတ္လုပ္သည့္ လယ္ကြင္းအတြင္း ေျခြေလွ႔စက္မွ ထြက္လာေသာ စပါးကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေနေသာ ေတာင္သူတစ္ဦး


  မ်ဳိးစပါးကို အိတ္သြပ္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ သိုေလွာင္ရံုကို ျပသေနသည့္ ဦး၀င္းေဌး။  ထုိအေဆာက္အအံုကို ကူညီေရးအဖဲြ႔မ်ား၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး  ထုိဌာန အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက စိတ္ဝင္စားသည့္ ေတာင္သူတို႔ႏွင့္  ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။


  စပါးအိတ္မ်ားအနီး ေတြ႔ရေသာ ဆန္စက္မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး။ ေဈးကြက္တြင္ စပါးေဈးေကာင္းရပါက  ေတာင္သူတို႔ ဝမ္းသာၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေစ်းေကာင္းရျခင္းမွာ အရည္အေသြးေကာင္းျခင္းႏွင့္လည္း တုိက္ရိုက္ ဆက္စပ္ေနသည္။


 ျမစ္ေဘးရိွ စက္ရံုတြင္ ႀကိတ္ခဲြၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာေသာဆန္ကို သယ္ယူၿပီး သေဘၤာဝမ္းဗိုက္အတြင္း ပို႔ေဆာင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားတခ်ဳိ႕။  ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရလမ္းကို မ်ားစြာ အားျပဳေနရၿပီး စပါးအိတ္၊ ဆန္အိတ္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရြာတြင္ ေလွ၊ သေဘၤာမ်ားကို ပိုမို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။


 
 သေဘၤာဝမ္းဗိုက္အတြင္း ဆန္အိတ္ ထည့္သြင္း ေနရာခ်ရာတြင္ လူအားကိုသာ အဓိက အသံုးျပဳၾကဆဲျဖစ္သည္

ေနာက္ဆံုးရဓာတ္ပံုမ်ား

ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္္မ်ား

တြစ္တာတြင္ မွ်ေဝျခင္း