In Focus

ရွမ္းေတာင္ပိုင္း ပဲပုပ္ေတာင္သူတို႔ ရာသီဥတုကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီ

18/01/2017
Myanmar Now

ပဲပုပ္ရိပ္သိမ္းခ်ိန္ မိုးမိမယ့္အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရရိွထားၿပီလို႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပဲပုပ္စိုက္ေတာင္သူမ်ားက ေျပာပါတယ္

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ေျမယာဥပေဒျပန္ျပင္ရန္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္း တိုက္တြန္း

19/01/2017
ေလြးခင္ဝင္းရီ

ေျမယာဥပေဒတို႔ကို ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တုိိင္ပင္ၿပီး ျပန္လည္ ေရးဆဲြရန္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္

ကြမ္းၿခံကုန္းမွ သတ္ေသသြားသူအတြက္  တရားမွ်တမႈရရန္ မိသားစု ေတာင္းဆို

18/01/2017
သိဂႌဝင္းတင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္မွ ေစာ္ကားမႈတစ္ခုအတြက္ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ကာယကံရွင္မိသားစုႏွင့္ ေဒသခံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္


ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ ပဲပုပ္ထြက္ကုန္ (ဓာတ္ပံုအက္ေဆး)

18/01/2017
Myanmar Now

ပဲႏို႔၊ ဆီတိုဟူးတို႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပဲပုပ္ကို ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွာ အထူးျပဳ စိုက္ပ်ဳိးၾကပါတယ္

ပ်ားေမြးျမဴေရးေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ားေစၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုပါ ...

16/01/2017
Myanmar Now

ပ်ားေမြးျမဴေရးေၾကာင့္ သီးႏံွအထြက္တိုးေစၿပီး ေတာင္သူမ်ားလည္း  ဝင္ေငြ တိုးပြားလ်က္ရွိသည္

NLD ဦးဝင္းထိန္ကို ေဝဖန္သူ မ်ားျပား

16/01/2017
နန္းညိဳညိဳဝင္း

၂ဝ၁၆ တြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့သူ ဦးဝင္းထိန္သည္ ၂ဝ၁၇ တြင္လည္း ဆက္လက္ ပစ္မွတ္ထားခံရသူ ျဖစ္လာသည္


သိေကာင္းစရာ

ပါတီ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကခ်င္ျပည္နယ္)

03/11/2015

KIA ႏွင့္ စစ္အစုိးရတို႔ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ တည္ၿမဲခဲ့သည့္ ၁၇ ႏွစ္တာအတြင္း ကခ်င္အမ်ိဳးသား အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ပါတီ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ 

03/11/2015

ပါတီဥကၠ႒၏ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ရုပ္သံမဲဆြယ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊသည္ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ေပၚေစရန္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူျဖစ္ေၾကာင္း ...

ပါတီ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

03/11/2015

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည့္ ပါတီ၏ အမတ္ေလာင္း ၉ ဦးထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး ပါဝင္သည္။


လမ္းညႊန္ သတင္းေရးၿပီး စစ္ေဆးရမည့္ အခ်က္မ်ား

04/08/2015

သတင္းေရးၿပီး စစ္ေဆးရမည့္ အခ်က္မ်ား

လမ္းညႊန္ သတင္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ ဘယ္လိုေရးမလဲ

04/08/2015

သတင္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ ဘယ္လိုေရးမလဲ

လမ္းညႊန္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ား စာေရးရာတြင္ ၾကံဳရသည့္ ျပႆနာမ်ား

23/07/2015

သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ား စာေရးရာတြင္ ၾကံဳရသည့္ ျပႆနာမ်ား

Myanmar Now အေၾကာင္း

Myanmar Now သည္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္၊ တိက်ၿပီး ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ သတင္းမ်ားကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလွ်က္ရွိသည္။

Myanmar Now ၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္ ...

ေနာက္ဆံုးရဓာတ္ပံုမ်ား

ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္္မ်ား

အသက္ဝင္လာတဲ့ ရန္ကုန္ည


ေစ်းကြက္ထဲက ျပန္ေၾကာ္ဆီ၊ ေရာေႏွာဆီ


တြစ္တာတြင္ မွ်ေဝျခင္း